Aktualności:

Forum ABoard.pl ponownie funkcjonuje!

Menu główne

Przyłącza wodne - sprawdzona firma

Zaczęty przez Depta77, Maj 11, 2020, 02:33:55 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

Depta77


Znacie firmę w okolicach Poznania, która robi instalacje wodne i posiada uprawnienia do uruchamiania kotłów. Mam kilka budynków do zrobienia pod tym kątem i szukam jakiegoś sensownego wykonawcy, który będzie w stanie się tym zająć i zadba oczywiście o to, by było to dobrze zrobione.

mczay


zoja80

Mój brat niedawno rozpoczął inwestycję i chciał być pewny, że podejmie decyzję na podstawie rzetelnej analizy. Zwrócił się do portalu Portal Pomorza https://www.portalpomorza.pl/artykul/51115,co-to-jest-badanie-due-diligence, gdzie oferują usługi badania due diligence. Po przeprowadzeniu badania due diligence, otrzymał szczegółowy raport, który dostarczył mu istotnych informacji na temat ryzyka i możliwości związanych z planowaną transakcją. Był pod wrażeniem dokładności i rzetelności przeprowadzonej analizy finansowej, prawnej i operacyjnej. Jeśli również zastanawiasz się nad skorzystaniem z usług badania due diligence, warto zapoznać się z ofertą na stronie Portal Pomorza.

zoja80

Przepisy Kodeksu pracy regulują czas pracy, w tym dopuszczalną długość czasu pracy w ciągu doby, tygodnia, oraz roczną liczbę godzin pracy. Kodeks pracy określa zasady ustalania wynagrodzenia za pracę, w tym minimalne stawki wynagrodzenia, składniki wynagrodzenia, terminy wypłaty, oraz zwolnienia i potrącenia. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów Kodeksu pracy oraz za szkody wyrządzone pracownikom w związku z wykonywaniem pracy. Pracownik natomiast jest zobowiązany do sumiennego wykonywania obowiązków wynikających z umowy o pracę. Kodeks pracy reguluje także kwestie związków zawodowych i prawa do strajku. Pracownicy mają prawo do zrzeszania się w związki zawodowe oraz do uczestnictwa w strajkach w określonych warunkach. https://antal.pl/wiedza/kodeks-pracy/dzial-i-przepisy-ogolne